Gryning för ett bättre klimat med återvunnen biologiskt växtnäring

Biologisk växtnäring från biogasproduktion – BIOväxtnäring

 ELL Partner AB är ett marknadsbolag som distribuerar och säljer BIOväxtnäring, ett hållbart alternativ till konstgödning i en cirkulär ekonomi, via lokala återförsäljare.

Vi erbjuder praktiska och ekonomiska alternativ för tillförsel av växtnäring med olika bioväxtnärings produkter för användning i växthus, friland, trädgårdar, rabatter, planteringar och gräsmattor.

Växtnäringen är en naturlig biprodukt från biogastillverkning som förädlats till en lätthanterlig produkt. BIOväxtnäringen finns som både flytande och torr produkt. Genom att välja BIOväxtnäring bidrar du aktivt i klimatarbetet samtidigt som du blir en del av en cirkulär ekonomi som spar på våra gemensamma naturresurser. Allt med målet att skapa och bibehålla ett långsiktigt välmående samhälle för människor,djur och natur.

Vi ser oss som ett litet kugghjul i ett större maskineri som  levererar växtnäring i ett kretslopp  på ett hållbart sätt till klimat medvetna företag och myndigheter i en cirkulär hållbar ekonomi.

Under andra halvan av 2019 kommer vi etablera lokala återförsäljare över hela Sverige. Kontakta oss om du delar vår ambition om att jobba i och för en cirkulär ekonomi. Du kommer att jobba mot företag/organisationer som sysslar med eller köper in tjänster för skötsel av grönytor & planteringar, odlingar i friland/växthus, lokala plantmarknader,  handelsträdgårdar och plantskolor.

Biogödning positivt för mikroliv och jordens bördighet

Det organiska materialets innehåll i jorden minskar med konventionella odlingsmetoder och genom naturlig erosion. Förutom makro- och mikronäringsämnen innehåller vår växtnäring också mullämnen som är positivt för jordens bördighet.

cirkulär ekonomi skiss

Kontakta mig om du vill veta mer om hur du med BIOväxtnäring kan bidra till en cirkulär ekonomi som inte utarmar våra gemensamma naturresurser.

Mail: stefan.larsson@ellpartner.se

Mobil: 0705 53 54 85

Ha det godt hälsar: stefan larsson,
ELL Partner AB – Skäcklinge 309 – 705 97 Glanshammar

Frisk luft och rent vatten kräver aktiva val