BIOväxtnäring får växtligheten att frodas långsiktigt hållbart

ELL Partner AB är ett marknadsbolag som distribuerar och säljer BIOväxtnäring via återförsäljare. Vi skapar tillsammans med våra kunder lösningar för växtnäring i en cirkulär ekonomi som inte utarmar våra naturresurser till företag, organisationer och myndigheter som tar ett verkligt miljö och klimatansvar för sin verksamhet.

BIOväxtnäring är en förädlad biprodukt från Biogastillverkning. Genom att återanvända denna växtnäring skapas ett kretslopp som ger oss Biogas för fordon och växtnäring för odling. Biogas är det enda cirkulära alternativet för tunga transporter eftersom biogas verkligen fungerar i stora, starka motorer. Idag finns det många bussar, lastbilar, truckar och fartyg som drivs med biogas. Genom att byta ut konstgödning till BIOväxtnäring stöttar du aktivt Svensk Bioagasproduktion i en cirkulär hållbar ekonomi.

Från andra halvåret 2019 kommer vi steg för steg tillsammans med våra samarbetspartners lansera BIOväxtnäring i både flytande och fast form för odling i växthus, friland, trädgård, gräsmattor, träd, häckar och planteringar.

Vi lägger stor vikt vid att finna lösningar för transporter och emballage för våra växtnäringsprodukter som är långsiktigt hållbara. Därför har vi redan från start ett retursystem för våra plast och träemballage medan våra pappersemballage är komposterbara. Vi tittar redan på nya material för att ersätta plast med en biprodukt från skogen. Så snart det finns en leverantör av detta material kommer vi att vara en av de första att konvertera till dessa nya cellulosabaserade material.

I denna fas vi nu befinner oss i är vi mycket intresserade av att knyta kontakt med seriösa återförsäljare över hela Sverige som vill vara med från start i detta spännande arbete att byta ut konstgödning mot klimat och miljövänlig växtnäring som stöttar Svensk Biogasproduktion.

Kontakta mig direkt vid intresse hälsar:

Stefan Larsson, vd ELL Partner AB
Mail: stefan.larsson@ellpartner.se eller mobil: 0705 53 54 85.