BIOväxtnäring i en cirkulär ekonomi ger långsiktig hållbarhet

BIOväxtnäring är ett aktivt val

Vi delar ut ett certifikat som intygar att användare av vår BIOväxtnäring aktivt stöttar en hållbar cirkulär ekonomi och Svensk Biogasproduktion.  Vi tillhandahåller dessutom en kostnadsfri  digital LOGO med samma budskap för användning i sociala-medier och på hemsidor med länk till en ”Så funkar det video” om Biogasproduktion, vilka positiva effekter för landsbygden den tillför,  hur biogas löser ett stort problem med utsläppen från våra tunga transporter och hur BIOväxtnäringen ser till att fullborda kretsloppet.

Biogas kan ersätta diesel, olja och bensin i nästan alla typer av fordon. Idag har vi ett stadigt växande antal fordon som drivs med biogas, speciellt de som kräver stora, starka motorer som t.ex. bussar, lastbilar och fartyg. Om vi hjälps åt att stötta Svensk Biogas produktion kan många fler tyngre fordon och fartyg konvertera till biogasdrift och därmed radikalt minska sina utsläpp av växthusgaser.

Råd och hjälp för användning av BIOväxtnäring
Våra återförsäljare stöttar med råd och tips för det praktiska arbetet med odling i växthus, trädgård, friland, rabatter och gräsmattor.

Om Ni uppskattar cirkulärt ekonomiskt tänkande och hållbara lösningar då är BIOväxtnäring ett bra val. Att bara fortsätta som vanligt med konstgödning är i längden inte ett hållbart alternativ.

BIOväxtnäring finns både som ekologisk och konventionellt närproducerad produkt i torr eller flytande form.

Flytande BIOväxtnäring kan vara mycket tidsbesparande och effektivt att använda. Levereras i 1 000 liters emballage eller 25 liters dunkar med retursystem. (Vi tittar även på nya material från skogen som kan ersätta plast.)

BIO torr växtnäring levereras i komposterbara pappsäckar  eller i retursystem med 1 kubiks träemballage för hantering med pallgaffel. Lätt att säcka upp dagsbehov för dagens arbete och ta med.

BIOväxtnäring ger med sin kombination av makro och mikronäringsämnen tillsammans med sitt rika innehåll av mullämnen ett optimalt slutresultat i en och samma giva.

 

Ha det godt och kontakta gärna mig hälsar:

stefan larsson, vd ELL Partner AB.
0705 53 54 85 – stefan.larsson@ellpartner.se

Frisk luft och rent vatten kräver aktiva val